Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 17.12.2017 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:

1. Zarząd Fluid S.A. otrzymał zaproszenie jako finalista w ramach drugiej edycji programu Ingenium realizowanego przez Grupę Celsa. W dniach 16-17 stycznia 2018 roku, odbędzie się spotkanie w centrali spółki w Castellbisbal, w Barcelonie. Program Ingenium jest narzędziem szukającym nowych rozwiązań dla transformacji związanych z rewolucją przemysłową 4.0 oraz wiodących przemian w przemyśle hutniczym. Wyselekcjonowani przedsiębiorcy z całego świata zostali zaproszeni z najbardziej innowacyjnymi technologiami, aby przedstawić rozwiązania dla obecnych i przyszłych wyzwań stojących przed branżą hutniczą.

2. W związku z podjęciem przez Zarząd Fluid S.A. decyzji o samodzielnym prowadzeniu działalności operacyjnej w zakresie sprzedaży technologii, z wykluczeniem dotychczas zaangażowanych podmiotów, w dniach 11 - 16 grudnia br. Zarząd Fluid S.A. przebywał w delegacji służbowej w Jakarcie (Indonezja).

Celem wyjazdu, była weryfikacja potencjału rynku indonezyjskiego w zakresie budowy Zakładów Odzysku Energii z miejscowych biomas, między innymi w kontekście wcześniej złożonych ofert.

W trakcie wizyty odbyło się kilkanaście spotkań z przedstawicielami podmiotów biznesowych, w tym między innymi ze stowarzyszeniem reprezentującym 47 koncesjonariuszy posiadających uprawnienia do przemysłowej eksploatacji lasów, przedstawicieli grup producentów oleju palmowego (w szczególności płd. Sumatra i Sulawesi) oraz producentów cukru trzcinowego.

Podpisano list intencyjny, rozpoczynający proces tworzenia oddziału z siedzibą w Jakarcie oferującego technologię FLUID na całym obszarze Indonezji. Zawarto dwie umowy agencyjne regulujące zasady współpracy między Fluid S.A. a agentem regionalnym.

Za Zarząd
Jan Gładki