Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 18.01.2016 r.

Z uwagi na zapytania indywidualnych akcjonariuszy Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:

1. Oficjalny Raport ujmujący odpowiedzi na pytania akcjonariuszy będzie publikowany w dniu 1 lutego br.
2. Prezes nie prowadzi korespondencji na żadnym blogu, w tym również na blogu portalu Bankier, jeżeli takie ukazały się kiedykolwiek nie pochodzą od Prezesa Jana Gładkiego.
3. Zarząd prosi akcjonariuszy o kierowanie pytań drogą mailową, nie telefoniczną.

Prezes Zarządu
Jan Gładki