Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 19.02.2019 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:

W ślad za informacjami podanymi w raporcie 3/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku Zarząd FLUID S.A. („Emitent”) informuje, że w związku z zaproszeniem RDA Atlantic Incorporated na dzień 5 marca 2019 r., zaplanowany został wyjazd przedstawicieli Emitenta do Halifax w Kanadzie, zaś w harmonogramie wyjazdu przewidziano następujące punkty:

1. ostateczne uzgodnienia dotyczące powstania podmiotu typu joint venture (który zarządzać będzie strukturą holdingową) w Kanadzie;

2. rozmowy z przedstawicielami organów rządowych dotyczące budowy pierwszego w Kanadzie zakładu odzysku energii, który oparty będzie na technologii FLUID S.A.;

3. dokonanie formalnego zgłoszenia rejestracji podmiotu, o którym mowa w pkt 1 powyżej;

4. wizja lokalna potencjalnych placów budowy pierwszego zakładu odzysku energii na obszarze prowincji Nowa Szkocja w Kanadzie.

Zarząd Emitenta będzie na bieżąco informował o zdarzeniach związanych z realizacją wyżej opisanych planów w wypadku możliwości ich wpływu na wielkość przychodów Emitenta.

Jan Gładki
Prezes Zarządu