Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 22.08.2017 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:

1. Spółka weszła w końcową fazę rozbudowy ostatnich 2 reaktorów o komory ceramiczne dopalania spalin. W przeciągu najbliższych dni roboczych instalacja komór ceramicznych powinna zostać zakończona.

2. Z uwagi na konieczność ingerencji w system odprowadzania spalin i przyłączenia nowych komór, na okres przyłączenia, uwęglanie biomasy zostało wstrzymane. W ostatnim tygodniu sierpnia planowane jest wypalanie nowych komór oraz przywrócenie pracy na rozbudowanych wcześniej reaktorach.

3. W okresie do końca września zostanie zakończone szkolenie w zakresie obsługi linii technologicznej, w szczególności nowo zatrudnionych, w ostatnim czasie, pracowników.

Zakończenie szkolenia pozwoli na pracę instalacji w trybie ciągłym 24/7.

Za Zarząd
Jan Gładki