Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 24.09.2017 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:

1. Do listopada br. Spółka prowadzić będzie produkcję biowęgla sypkiego. W trakcie października planowane jest przygotowanie zespołu operatorów obsługujących linię produkującej brykiet grillowy.

2. Spółka znajduje się w trakcie naboru 12 nowych pracowników. Ma to pozwolić rozpoczęcie produkcji w systemie czterozmianowym. Dotychczasowy nabór przebiega wolniej niż zostało to założone przez Spółkę, z uwagi na braki kadrowe na rynku pracy.

3. Spółka otrzymała wyniki badań adsorpcji dwutlenku węgla przez biowęgiel uwęglany w wysokich temperaturach. Badania porównawcze z węglem aktywnym, wykazały, iż biowęgiel o powierzchni 13 m2/g był w stanie zaabsorbować 31 mg CO2 w temperaturze 20 stopni Celsjusza. Badania przywoływane w literaturze, wskazują iż adsorpcja dwutlenku węgla w temperaturze 250C dla węgla aktywnego z łupin orzecha kokosowego o powierzchni właściwej 1034 m2/g wynosi około 58 mg CO2/g sorbentu.
Wyniki badań wskazują jednoznacznie, iż biowęgiel Fluid jest atrakcyjnym produktem konkurencyjnym dla obecnie oferowanego na rynku węgla aktywnego. Przewagą rynkową biowęgla jest możliwość jego produkcji w oparciu o szeroki zakres biomasy dostępnej na rynku, jak i cena produkcji. Spółka kontynuuje prace nad zastosowaniem biowęgla uwęglanego w wysokich temperaturach.

4. Spółka powołała do życia Biowęgiel Energetyka sp. z o.o. w której Fluid S.A. posiada 100% udziałów. Jest to spółka, której działalność dedykowana jest wykorzystaniu biowęgla i technologii uwęglania biomasy w energetyce zawodowej.

Pierwszym projektem jest przystąpienie do programu Pilot Maker, realizowanego przez TechBrainers Sp. z o.o. W ramach projektu, Biowęgiel Energetyka może otrzymać wsparcie w wysokości do 200 tysięcy złotych na realizację pilotażowego projektu, polegającego pracy wyselekcjonowanego kotła w jednej z elektrociepłowni wyłącznie na biowęglu przez 24 h. Wyniki projektu pilotażowego pozwolą na złożenie oferty, która będzie replikowana na wszystkich kotłach u partnera projektu.

5. W dniach 4 – 8 września przedstawiciel Spółki brał czynny udział w delegacji handlowej, finansowanej przez Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego, na wystawie EXPO w Kazachstanie. Tematem przewodnim był „Future Energy”.

W trakcie wyjazdu Spółka zweryfikowała prezentowane na EXPO technologie wykorzystania biomasy w produkcji energii. Analiza stoisk narodowych wykazała, że najwięcej informacji prezentowanych było na stoisku Kazachstanu, które poświęciło tematyce biomasy jedno z ośmiu pięter wystawy, oraz na wystawach narodowych Tajlandii i Niemiec.

Polskie stoisko poświęcone było w głównej mierze technologiom węglowym i biomasowym. 3 września miał miejsce dzień województwa świętokrzyskiego na polskim stoisku, w ramach którego zaprezentowana został między innymi Fluid S.A. oraz jego technologie.

7 września odbył się Narodowy Dzień Polski na wystawie EXPO z udziałem Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Andrzeja Dudy.

6 września Spółka uczestniczyła w POLSKO KAZACHSTAŃSKIM FORUM GOSPODARCZYM w którym uczestniczyli Prezydenci Polski i Kazachstanu. W trakcie forum, Spółka uzyskała informację na temat sytuacji gospodarczej Kazachstanu oraz możliwości inwestycyjnych na rynku kazachskim. Przeprowadzone zostały rozmowy z potencjalnymi partnerami gospodarczymi. Z jednym z podmiotów Spółka pozostaje w stałym kontakcie, obecnie obie strony weryfikują możliwość sprzedaży technologii na rynku w Kazachstanie oraz Kirgizji.

Za zarząd

Jan Gładki