Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 28.01.2018 r.

W związku z licznymi zapytaniami niektórych Akcjonariuszy Zarząd informuje:

1. W ostatnich tygodniach odwiedzili naszą firmę przedstawiciele biznesu z: Ukrainy (okręg Lwów), Ukrainy (okręgi Kijów i Zakarpacie), Niemiec, Norwegii i Meksyku. Celem każdej z wizyt było zapoznanie się z pracującą linia technologiczną, poznaniem technologii produkcji oraz specyficznych parametrów dotyczących wykorzystywanej biomasy i powstałego ciepła oraz biowęgla.

Do czasu podjęcia negocjacji sprzedaży linii technologicznych, strony przeprowadzą badania w zakresie możliwości wykorzystania posiadanych źródeł biomasy, w szczególności w zakresie jej czystości chemicznej oraz parametrów fizykochemicznych powstałego biowęgla.

2. W dniach 16-17 stycznia dwuosobowa delegacja FLUID S.A. spotkała się z Zarządem i Dyrekcją Grupy CELSA, w głównej siedzibie w Castellbisbal (Katalonia).

Spotkanie odbyło się na zaproszenie Grupy CELSA w ramach projektu Ingenium. Spotkania rozpoczęły proces przedstawienia i określenia możliwości wykorzystania technologii FLUID S.A. w procesach technologicznych w Grupie CELSA.

3. Została powołana w 100% zależna od FLUID SA; spółka FLUID Indonezja sp. z o.o. Prowadzone są intensywne prace związane z kontaktami biznesowymi w Indonezji. W najbliższych dniach zostanie uruchomione biuro (representative office) w Jakarcie. W okresie od złożenia wizyty w Jakarcie, do czasu założenia spółki, FLUID S.A. otrzymywał zapytania dotyczące określenia możliwości wykorzystania potencjału wskazanych biomas oraz określenia rentowności inwestycji. Rozmowy z potencjalnymi zainteresowanymi trwają. Nie są to rozmowy, które przeszły już w fazę negocjacji warunków zakupu Zakładu Odzysku Energii.

4. Wynikiem pozytywnym zakończyła się kontrola RIF w zakresie wykonania działań dotyczących trwałości projektu objętego Umową o dofinansowania nr UDA-POIG.04.04.00-26-006/13-00.

5. Prowadzony jest projekt pilotażowy z jednym z Koncernów Energetycznych oparty na zastosowaniu technologii FLUID S.A., mający na celu obniżenie niskiej emisji i ograniczeniu smogu.

6. Kontynuujemy dostawy biowęgla na rzecz firmy Biowęgiel Dystrybucja sp. z o.o. sp. k.

7. Sprzedajemy próbne partie biowęgla potencjalnym kontrahentom w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. Spółka prowadzi aktywne działania sprzedażowe w krajach poza UE, w tym na innych kontynentach. Prowadzone rozmowy dot. w szczególności możliwości dostaw, cen określenia wielkości opakowań.

8. Prowadzone są rozmowy i ustalenia zakresu prac związanych z przeglądem pogwarancyjnym instalacji przez Generalnego Wykonawcę - firmę Energika, z siedzibą w Zasutowie.

9. Prowadzone są prace zamykające proces dochodzenia do ciągłej produkcji 3 rodzajów energii (biowęgiel, ciepło i chłód).

10. Trwają konsultacje i audyty prawne dot. możliwości uruchomienia produkcji energii elektrycznej. Szybkie uchwalenie nowej Ustawy OZE, w treści obecnego projektu ustawy, znacząco może ułatwić rozpoczęcie i prowadzenie produkcji odnawialnej energii.

Za Zarząd
Jan Gładki