Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 28.12.2017 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:

W dniu 27 grudnia około godz. 1:00 operator zmiany zauważył w otwartym magazynie palące się opakowania na europalecie składowane przez firmę dystrybucyjną, wykorzystywane do pakowania biowęgla.

Natychmiast powiadomił Policję, Straż Pożarną oraz Prezesa Jana Gładkiego. Niezwłocznie podjął bezpośrednio akcję gaszenia. O godz. 1:10 pojawił się w firmie Prezes Jan Gładki oraz kierownictwo Fluid S.A., o godz. 1:20 przyjechała Straż Pożarna. Po kilku godzinach zakończono akcję gaszenia pożaru.

Zniszczeniu uległa część składowanych opakowań, stanowiących własność firmy dystrybucyjnej.

FLUID S.A. poniósł straty w wysokości poniżej 20 tys. zł.

Składowany w magazynie biowęgiel nie uległ spaleniu.

Wg oświadczenia operatora zmianowego, pozostałych osób pracowników Fluid S.A. jak i właściciela opakowań, obserwacje inicjacji pożaru wskazują, że mogło to być zewnętrzne podpalenie.

Spółka, informuje również, iż prawidłowo zadziałały wdrożone w organizacji procedury oraz instalacje przeciwpożarowe. Jednocześnie podejmuje działania, aby zapobiec w przyszłości tego typu zdarzeniom.

Zarząd uznał, że zdarzenie z uwagi na niewielkie straty nie posiada przymiotu informacji cenotwórczej.

Za Zarząd
Jan Gładki