Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 29.04.2019 r.

W odpowiedzi na pytania złożone przez niektórych akcjonariuszy Zarząd informuje:

1. Fluid S.A. jest w stanie sporu prawnego z pierwotnym wykonawcą Zakładu Odzysku Energii w Sędziszowie, z którym z uwagi na nierzetelność i nieterminowość rozwiązano umowę, a realizację inwestycji przekazano firmie ENERGIKA.

Toczy się obecnie postępowanie z powództwa Fluid na kwotę ponad 10 mln zł o zapłatę. Postępowanie znajduje się w pierwszej instancji, istotne zdarzenia dot. tego faktu będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów ESPI.
Postępowania z powództwa EKO PAR toczy się przed sądem drugiej instancji, który na ostatniej rozprawie przychylił się do stanowiska Spółki o czym mowa w raporcie z dnia 1 marca br.

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/32638369,fluid-sa-4-2019-sprawa-przeciwko-emitentowi-informacja-poufna.

2. Wizyta Prezesa RDA Atlantic odbyła się zgodnie z założeniami. Trwają prace przygotowawcze budowy struktury holdingowej w Kanadzie. Jednocześnie przygotowywana jest technicznie pierwsza inwestycja budowy Zakładu Odzysku Energii w Kanadzie. W maju planowana jest następna wizyta przedstawicieli firmy RDA Atlantic w Polsce.  Prowadzone są również przygotowania do zbudowania inżynierii finansowej inwestycji . Zarząd informował o ustaleniach ostatniej podróży do Kanady raportem z dnia 14 marca br.:

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/32742659,fluid-sa-7-2019-raport-biezacy-delegacja-do-kanady

3. Otrzymano część materiałów żaroodpornych o których Zarząd informował w marcu, które pozwoliły zrealizować część z założeń. Jeden z Reaktorów gotowy jest do uwęglania biomasy testowej z Indonezji (EFB, drewno z drzew kauczukowych, red caliandria oraz iron wood). Oczekujemy na testową biomasę. Pozostałe materiały staramy się wyegzekwować, za pomocą instrumentów prawnych, od  dostawcy.

4. Zarząd po raz kolejny informuje, iż potencjał Zakładu Odzysku Energii w Sędziszowie w głównej mierze służy sprzedaży technologii i Zakładów Odzysku Energii , poprzez walidację funkcjonowania przyjętych rozwiązań technologicznych oraz ich adaptację np. do nowego rodzaju biomasy czy też do wymogów środowiskowych.

Pierwotne założenia dotyczące charakteru produkcyjnego  Zakładu Odzysku Energii musiały ulec zmianie, o czym informowano w 2017 roku, miedzy innymi z powodów omówionych w pkt 1, jak również z konieczności okresowego przystosowywania instalacji technologicznej do konkretnych wymogów klientów.

Okazało się że są tak duże potrzeby, próbnego przemysłowego, uwęglania różnych biomas poprodukcyjnych w Świecie że nasz Zakład musi spełniać  funkcję prowadzenia, próbnych przemysłowych,  okresowych  zmiennych warunków  produkcji biowęgla z różnych biomas poprodukcyjnych.

Krajowi i zagraniczni eksperci, którzy przyjeżdżają certyfikować naszą  pracującą technologię oraz wyprodukowany biowęgiel  jednoznacznie potwierdzają najwyższą jakość i światowy poziom technologii.

Nastawienie Zakładu Odzysku Energii w Sędziszowie jedynie na produkcję biowęgla  z jednego rodzaju biomasy ograniczałoby możliwości sprzedaży technologii  a co ważniejsze nie dałoby możliwości eliminacji ryzyk w nowo projektowanych zakładach dla zróżnicowanych biomas.

Zarząd Spółki informuje, iż negatywne i krytyczne uwagi (często wykraczające poza dopuszczalne granice) oraz bezpodstawne zaniżanie wartości technologicznych rozwiązań  z którymi spotyka się Spółka, nie zmieni  oceny audytorów oraz  nie ma wpływu na realizację dotychczas zawartych Umów i relacji biznesowych.