Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 29.08.2014 r.

Komunikat stanowi upublicznienie pytań akcjonariuszy

1) W związku z brakiem kolejnych informacji dotyczących kontraktu na budowę pierwszego zakładu w Indonezji proszę o udzielenie informacji czy negocjacje kontraktu zostały zakończone, a jeżeli tak to jaki jest realny termin otrzymania zaliczki?

Informacje na ten temat zostały poruszone w odrębnym komunikacie Prezesa Zarządu z dnia 29.08.2014.

2) Z czego wynika słabość polityki informacyjnej Fluid wobec akcjonariuszy i kiedy można się spodziewać, że ulegnie ona poprawie? Niejednokrotnie Spółka informowała akcjonariuszy w komunikatach o działaniach jakie zamierzała podjąć deklarując również terminy realizacji tych działań. Niestety bardzo często w deklarowanych terminach działania nie były realizowane, a Spółka nie udzielała żadnych wyjaśnień co do powodów braku realizacji tych działań jak i nie deklaruje nowych terminów ich realizacji.

Nie należy tego tak traktować jako słabości przyjętej polityki informacyjnej spółki. Jest to efekt przyjętych zasad o komunikowaniu w tym zakresie, wynikających z zachodzących zjawisk i procesów gospodarczych w spółce.


3) Prezes Zarządu w jednym z ostatnich komunikatów informował o planowanych zyskach spółki w 2015r. Zaplanowano 2 mln zysku z tytułu sprzedaży zakładów. W jakich miejscowościach planowana jest budowa tych zakładów? Czy umowy dotyczące tych zakładów już zostały przez Spółkę zawarte? Czy Spółka zajmie się kompleksową realizacją inwestycji czy zysk planowany jest tylko z tytułu sprzedaży licencji?

Stanowi to tajemnicę handlową spółki, a upublicznienie jej w chwili obecnej negatywnie wpłynęłoby na prowadzone negocjacje oraz możliwe do pozyskania środki.

Prezes Zarządu
Jan Gładki