Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 29.08.2014 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:

1. Zarząd w dniu 29.08.2014 roku powziął wiadomość o podpisaniu dwóch umów przez firmę PT SERAM LESTARI SEL Indonezja:

1.1. W dniu 18 sierpnia z firmą PT. PLN (Persero) WILAYAH Maluku; umowa ta była parafowana przez Bupatiego Government of West Seram Regency Maluku Province. W umowie określono zapotrzebowanie zakupu 6 MW energii elektrycznej, po spełnieniu przez SEL kolejno opisanych zadań, określono również 15 letni okres takiego zapotrzebowania. Przewidywany termin podpisania twardej umowy, określającej szczegóły techniczne oraz ceny i terminy, określają przedstawiciele PT SEL do końca października br.

1.2. W dniu 16 sierpnia z Bupatim, Government of West Seram Regency Maluku Province, w której ustalono potrzebę założenia plantacji energetycznych na bazie Miscantus Gigantus Grass oraz wybudowania 5 ekologicznych Multi Produkcyjnych Zakładów, na bazie technologii FLUID, produkujących energię elektryczną, energię chłodu i ciepła, oraz biowęgiel w różnych postaciach. Została dokładnie zlokalizowana (współrzędnymi geograficznymi) działka pod I Zakład. W umowie określono również ilości wydzierżawionych terenów pod zakłady i plantacje upraw energetycznych. W umowie określono terminy graniczne na realizację I Zakładu. Start w IV kwartale br. zakończenie budowy w I kw. 2016 roku, a rozruch Zakładu w II kwartale 2016 roku.

Prezes Zarządu
Jan Gładki