Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 3.04.2014 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:

1. W dniu 01.04.2014 roku Fundusz Rezerw Inwestycyjnych Sp. z o.o. (FRI), działając w porozumieniu z FLUID S.A., dokonał transakcji zakupu nieruchomości w postaci zabudowanej działki z pozwoleniami na budowę, położonej w Sędziszowie przy ulicy Przemysłowej, róg ulicy Spółdzielczej, przylegającej bezpośrednio do terenu przedsiębiorstwa FLUID S.A., na którym realizowana jest budowa Zakładu Odzysku Energii z Biomasy.
FRI wydzierżawi w/w nieruchomość na rzecz FLUID S.A. z zagwarantowanym prawem pierwokupu.
Nieruchomość będąca przedmiotem transakcji ma strategiczne znaczenie dla  firmy FLUID S.A. z punktu widzenia przyszłego rozwoju spółki. Była to jedyna dostępna nieruchomość bezpośrednio przylegająca do działki Fluid S.A. Na działce firma FLUID S.A. wybuduje halę magazynową wyrobu gotowego (brykiet biowęgla) oraz parking, a istniejący budynek będzie zaadaptowany na biura firmy FLUID S.A.

2. W dniu 2.04.2014 roku we Wrocławiu w siedzibie firmy Poltegor - Instytut Uczestniczyłem w konferencji założycielskiej „Klastra Biowęglowego”. Na konferencji omówiono: formy współpracy, wstępne założenia celów oraz ustalono, że do 18 kwietnia zainteresowani uczestnictwem w tym Klastrze złożą swoje uwagi i propozycje dotyczące; formy organizacyjnej Klastra oraz celów na początkowy okres działania Klastra. Inicjatorem i moderatorem powstania Klastra jest Poltegor- Instytut przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego woj. Dolnośląskiego.

3. Firma FLUID SA otrzymała podpisane dwie umowy z PGE Dystrybucja SA na:

  • przyłączenia do sieci dystrybucyjnej źródła wytwórczego czyli na sprzedaż wytworzonej w naszym zakładzie „zielonej energii”,
  • przyłączenia Zakładu do sieci dystrybucyjnej PGE czyli na zakup energii elektrycznej na zasilanie naszego Zakładu.

Obowiązujące ceny sprzedaży i zakupu energii elektrycznej zostaną ustalone z PGE Dystrybucja na zasadzie oddzielnych umów w IV kwartale 2014 roku.

 

Prezes Zarządu

Jan Gładki