Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 31.01.2019 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:

Szanowni Państwo,

Od połowy 2018 roku w ramach systemu prawnego regulującego obszar produkcji energii odnawialnej funkcjonuje definicja biowęgla, dzięki czemu, podobnie jak biomasa jest on źródłem odnawialnej energii.

FLUID S.A. posiada szereg badań i testów spalania biowęgla, pod kątem możliwości zastąpienia paliw kopalnych biowęglem marki FLUID, przy jednoczesnym zminimalizowaniu nakładów potrzebnych do produkcji energii odnawialnej w oparciu o funkcjonujące instalacje oparte na kotłach rusztowych i pyłowych. Wyniki dodatkowo wykazują wzrost sprawności, żywotności instalacji oraz redukcję ilości odpadów.

Import oraz krajowe źródła biomasy nie są w stanie pokryć zapotrzebowania na biowęgiel dla rodzimego sektora ciepłownictwa. FLUID S.A. prowadzi aktywne działania skierowane na budowę instalacji produkcji biowęgla w krajach, w których ilość i cena biomasy pozwala na zapewnienie produkcji biowęgla po kosztach opłacalnych dla energetycznego wykorzystania biowęgla, co, mamy nadzieję, przeniesie się na systematyczny wzrost udziału energii odnawialnej w Polsce.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się do Państwa z prośbą, o pisemną informację z:
• określeniem rocznego wolumenu biowęgla, którym jesteście Państwo potencjalnie  zainteresowani (możliwe zastąpienie węgla kamiennego lub współspalanie),
• czy planujecie Państwo modernizację funkcjonującej linii technologicznej pod kątem zastąpienia spalania węgla kamiennego, paliwami odnawialnymi.

W razie pytań służymy wyjaśnieniami

Z wyrazami szacunku

inż. Jan Gładki
Prezes Zarządu