Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 31.07.2019 r.

Zarząd Fluid S.A. w odpowiedzi na pytania inwestorów informuje:

FLUID S.A. prowadzi obecnie negocjacje z dwoma podmiotami gospodarczymi, których wynik może okazać się istotny dla rozwoju Spółki, o czym Zarząd poinformował w formie raportów ESPI nr 14/2019, 15/2019 oraz 17/2019.

Dla BIOELEKTRA GROUP S.A., w ramach pierwszej Umowy przeprowadzono analizy możliwości wykorzystania technologii autotermicznego uwęglania w procesie technologicznym BIOELEKTRA. Prace te kontynuowane są w ramach zawartej Umowy w dniu 31 lipca. Jednocześnie strony rozpoczęły negocjacje mające na celu określenie warunków wzajemnej współpracy.

Zarząd postrzega powyższą współpracę jako szansę na zastosowanie technologii w kolejnym sektorze gospodarki o światowym potencjale.

Negocjacje prowadzone z GUSTAW GROUP dotyczą szerokiego zakresu zastosowania zarówno technologii uwęglania biomasy jak i biowęgla. Rozmowy prowadzone są od początku br. roku. Spółka informowała w raporcie publicznym o otrzymanej deklaracji ze strony tego Inwestora o gotowości odbioru 100 tys. ton biowęgla rocznie.

Prezes Zarządu Fluid S.A. spotkał się m.in. z podmiotami które mogą realizować budowę Zakładów Odzysku Energii na rzecz Gustaw Group wraz z wizją lokalną zakładu wytwórczego. Ocena potencjału tej grupy jest  pozytywna.

Zarząd postrzega powyższą współpracę jako szansę na pozyskanie partnera w sprzedaży technologii w Kanadzie i Indonezji, gdzie m.in. Gustaw Energy sp. z o.o. zadeklarował wolę budowy Zakładów Odzysku Energii.

Zarząd przypomina również, że zgodnie z aneksami zawartymi w kwietniu br. roku z PT Sarahmida i PT Mahantara Wahana Maju, zawarte kontrakty na budowę Zakładów Odzysku Energii w Indonezji mają wejść w życie do końca sierpnia 2019 r. Rozpoczęcie prac przez FLUID S.A. i Fluid Indonezja sp. z o.o. uwarunkowane zostało przedłożeniem przez kontrahentów gwarancji bankowej na 100% wartości kontraktu oraz dokonanie pierwszej płatności na rzecz Spółki. W bieżących kontaktach z kontrahentami, Spółka informowana jest o pracach nad wypełnieniem spoczywających na nich obowiązków.

Zarząd informuje, iż reaktor przygotowany pod wykorzystanie tzw. trudnej biomasy (wysoki stopień rozdrobnienia, frakcja biomasy o różnej wielkości) pracuje stabilnie, a przyjęte w nim rozwiązania poszerzają możliwości oraz atrakcyjność ekonomiczną technologii autotermicznego uwęglania biomasy FLUID S.A.

Zarząd informuje że spółki FLUID Ameryka sp. z o.o. oraz FLUID S.A., są w ciągłym kontakcie roboczym z firmą RDA Atlantic z Halifax. Uzgodniono że wizyta robocza na temat kontynuacji przygotowań do realizacji 1 - go Zakładu Odzysku Energii w Kanadzie, nastąpi po 24 sierpnia na terenie naszej firmy w Sędziszowie.

Kontynuowane są prace badawcze zastosowania tynków biowęglowych. W jednym z kościołów na Podlasiu wykonuje się modernizację tynków wewnętrznych w kościele, w którym fragment ścian będzie pokryty zaprawą biowęglową. Badania wytrzymałościowe oraz cieplne i wilgotnościowe tego tynku posłużą do szerszych rozważań naukowych w pracy doktorskiej która jest prowadzona między innymi z inicjatywy naszej firmy.