Podziękowania

Zarząd serdecznie dziękuję za obecność wszystkim ponad 200 (dwustu) uczestnikom uroczystości Oficjalnego Uruchomienia najnowocześniejszego, pierwszego na świecie, Zakładu Odzysku Energii z biomas roślinnych produkującego jednocześnie 4 (cztery) odnawialne energie; brykiet do grilla, energię elektryczną, ciepło i chłód.

Władze Samorządowe na czele z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem, v-ce Starostą Jędrzejowskim Januszem Grabkiem wraz z przedstawicielami Rady Powiatu, Burmistrzem Sędziszowa Wacławem Szarkiem wraz z przedstawicielami Rady Gminy; Profesorowie, 14 (czternastu) Wyższych Uczelni i Instytutów Badawczych z całej Polski na czele z Pro Rektorem Politechniki Świętokrzyskiej Prof. Zbigniewem Koruba. Przedstawiciele firm z Korei Południowej, Chile, Holandii, Niemiec, Ukrainy. Ponad 100 (stu) przedstawicieli firm polskich, Akcjonariusze, Przyjaciele i Rodzina, Rada Nadzorcza oraz Pracownicy Firmy uczestniczyli w ceremonii symbolicznego przecięcia wstęgi oraz poświeceniu zakładu przez Prałata ks. Mariana Haczyka. W oficjalnym wystąpieniu Prezes Jan Gładki przedstawił historyczny rys innowacyjnych działań firmy oraz rozwoju technologii FLUID. Podkreślił ogromny potencjał wdrożonej do przemysłu, innowacyjnej na skalę światową technologii.

Prezentacja_ZOE_FLUID.pdf