Przyjmiemy do pracy

Firma Fluid S.A. przyjmie do pracy:

- Dwóch inżynierów ze specjalnością automatyk procesów technologicznych,

- Dziesięciu techników mechaników, ślusarzy.