Zaproszenie do współpracy

Fluid S.A. zaprasza podmioty gospodarcze zainteresowane podjęciem współpracy jako Generalny Wykonawca budowy linii technologicznej do uwęglania biomasy.

FLUID S.A. dostarcza dokumentację projektowo-technologiczną, wykonuje nadzory nad montażem oraz wykonuje wraz z Inwestorem rozruch wybudowanej instalacji.

FLUID S.A. ponosi odpowiedzialność za gwarancje technologiczne (osiągnięcia parametrów pracy instalacji).

Inwestor wykonuje wszelkie prace uzbrojenia terenu, fundamentowania oraz budowę pomieszczeń technicznych, pomieszczeń zaplecza socjalnego, budowę hal biomasy i hal maszyn i urządzeń technologicznych zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez FLUID SA.

Generalny Wykonawca odpowiada za prefabrykację urządzeń, dostawę oraz montaż na budowie zgodnie z przekazaną dokumentacją projektowo-technologiczną dostarczoną przez Fluid S.A.

Inwestycja obejmuje budowę w systemie „pod klucz” linii technologicznej (pojedynczej lub zwielokrotnionej) do produkcji biowęgla oraz do odzysku energii z:

- biomasy roślinnej,
- biomasy z upraw energetycznych, lub
- biomas poprodukcyjnych,
wraz z produkcją prądu elektrycznego i odnawialnego ciepła (lub chłodu) zarówno na terenie kraju jaki i za granicą.

Podmioty zainteresowane podjęciem rozmów powinny wykazać się doświadczeniem w zakresie realizacji kontraktów instalacji przemysłowych w roli Generalnego Wykonawcy.

Powinny przedstawić referencje ze zrealizowanych wcześniej kontraktów, wykazać potencjał oraz zasoby ludzkie pozwalające na zrealizowanie zadania. Powinny wskazać możliwości finansowe pozwalające na realizację kontraktów, w tym na opłacenie kaucji gwarancyjnej „gwarancji dobrego wykonania”.

Inwestycja obejmuje prace z zakresu:

  • instalacji elektrycznej,
  • automatyki,
  • armatury wysokociśnieniowej,
  • energetyki przemysłowej i innych.


Wszystkie zainteresowane podmioty prosimy o nadsyłanie na adres mailowy sekretariat(at)fluid.pl informacji o gotowości przystąpienia do rozmów w w/w zakresie.