Zaproszenie do złożenia oferty 1

Firma FLUID S.A. ogłasza konkurs ofert na realizację w systemie Generalnego Wykonawcy projektu „Innowacyjna na skalę światową technologia do produkcji biowęgla” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach działania 4.4.