Zapytania ofertowe - Projekt 1.4

Zarząd firmy Fluid S.A. zaprasza do składania ofert w ramach realizowanego projektu "Innowacyjny układ rozproszonego przetwarzania odnawialnej energii" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach działania 1.4

  • Zapytanie_ofertowe_049_prądnica_synchroniczna.pdf
  • Zapytanie_ofertowe_050_wskaźnik_pomiarowy.pdf
  • Zapytanie_ofertowe_051_momentomierz.pdf